product

Ендотермичен панел - KIT 10 MODEL

Икономия на енергия, драстично намаляване на време за извършване на отделните операции и нулеви емисии в атмосферата: Това са предимствата от инсталирането на ендотермичен комплект Saima Endothermic kit във вашата камера за боядисване /независимо от нейният производител и модела/. 
Тази технология позволява чрез принципа на облъчване, незабавното нагряване на повърхностите за боядисване,  екологично и намалявайки разходите за дейноста, като същевременно зачита здравето на хората и околната среда. Традиционните дизелови или газови горелки се заменят с ендотермични панели с висок капацитет на излъчване, които са изградени с лъчиста сърцевина и захранвани само с електричество.
Позволяват бързо достигане на високи температури и пренасяне на топлината директно върху повърхността, която ще се боядисва, без да се налага нагряване на въздухът. Това решение избягва скъпоструващи топлинни загуби, ненужни преноси на енергия и не предвижда никакво изгаряне, осигурявайки постигането на трикратно предимство: намаляване на времето за сушене, значителни икономии на енергия и липса на емисии в атмосферата, причинени от традиционните горелки. В същото време топлината, предавана директно към повърхността, намалява продължителността на циклите на боядисване и сушене, като по този начин повишава тяхната ефективност, с последващо и важно намаляване на производствените разходи.

Панел 10 модел 

• Контролен панел
• 10 ендотермични панела с размери 2.385x730x39 mm, поставени както на снимката с 30 kW обща ел.мощност

Този модел се предлага и за камери с долни светлини на разстояние най-малко 800 mm от подът. Подходяща е за камери с размери  до 8 х 4 м.

 

За цена и повече информация, моля направете запитване.

 

 

Категория: Ендотермични панели

Производител:

X

Брошура