тестова линия и спирачен стенд за годишни технически прегледи, Cartect, Snap-On

Videoline 204-RP - Тестова линия за годишни технически прегледи с натоварване на ос до 4 т

Videoline 204-RP е тестова линия за годишни технически прегледи с натоварване на ос до 4 тона на Cartec.

Технически характеристики:
• Натоварване на ос: 4000 Кг
• Тест тегло/ос (70% ефективност) - ISO 21069: 1750 Кг
• Обхват на измерване: 0 - 8 kN
• Максимална спирачна сила: 6 kN
• Мощност на мотора: 2 х 3.7 kW
• Диаметър на ролка: 216 mm
• Дължина на ролка: 700 mm
• Разстояние ролки: 400 mm
• Диаметър на колело мин. - макс. : 400 - 900 mm
• Периферна скорост: 5.4 km/h
• Тегло на комплекта ролки без опции: за ролки с дължина 700 mm: 400 Кг
 
• Всички уреди са одобрен тип, вписани в регистъра на Република България и отговарят на изисквaнията на ДАИ.
 
• За всички уреди е осигурена метрологична проверка от лицензирана лаборатория.


 
За цена и повече информация, моля направете запитване.

 

Категория: Леки и лекотоварни автомобили

Производител:

X

Брошура