X

Вход

BDE 3504 - Тестова линия за годишни технически прегледи с натоварване на ос до 13 т

Основни характеристики:
• Аналогов дисплей, двойна скала, обхват: 0-6 / 0-30kN
• Комплект от двойка ролки с поцинковано галванизирано покритие
• Ролки с топло нанесено пластично покритие, което не поврежда гумите на тествания автомобил
• Високи задни ролки: 30mm
• Измерване със свободно окачен измерител
• Интерфейс за принтер / РС
• Определяне на спирачната сила и нейната разлика
• Автоматично включване и повторно начало
• Автоматичен или ръчен режим
• Изключване при блокиране на колело
• Постоянно определяне на разликата в силата на спиране
• Автоматично нулиране
• Индикация за измерването за леки и товарни автомобили 
 
Всички уреди са одобрен тип, вписани в регистъра на Република България и отговарят на изисквaнията на ДАИ.
 
За всички уреди е осигурена метрологична проверка от лицензирана лаборатория.

 
 
За цена и повече информация, моля направете запитване.

 

X

Брошура