product

Спирачен стенд BDE 413-BR одобрен за периодични технически прегледи с натоварване на ос до 13 т

Описание:
• Комплект от двойка механики, Управляващо табло
• Ролки с топло нанесено пластично покритие, което не поврежда гумите на тествания автомобил
• Система за измерване теглото на автомобила с 8 сензора
• Комплект за измерване на налягането в пневматичната система на товарните автомобили
• Интерфейс за РС /Аналогово индикаторно табло се предлага като опция/

Функционалност:
• Определяне на спирачната сила и нейната разлика
• Измерване на автомобили с 4 задвижващи колела /4 х 4/
• Автоматичен или ръчен режим
• Изключване при блокиране на колело
• Постоянно определяне на разликата в силата на спиране
• Софтуер за управление отговарящ на заповед РД-08-6 / 17.02.2021
• Възможност за оборудване с електромагнитна спирачка /опция/ 

Характеристики:
• Обхват измерване на спирачни сили /0 - 6kN; 0 - 30kN/;
• Обхват измерване натоварване на ос до 130kN;
• Диаметър на ролките - 205 mm;
• Захранващо напрежение - 380V /50A/
• Мощност на електродвигателите - 2 x 9,2 kW 

Спирачният стенд е одобрен тип № 5188 / 03.12.2021.

За всички уреди е осигурена метрологична проверка от лицензирана лаборатория.
 

За цена и повече информация, моля направете запитване.

 

X

Брошура