X

Вход

ВОДОРОДНО ПОЧИСТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

2017-08-21 13:36:42

ВОДОРОДНО ПОЧИСТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

ГарАгент предлага едно иновативно и ефективно решение за водородно почистване на двигателя от въглеродни наслоявания.  Машината Carbon Clean CC-16 премахва наслояванията от сажди, нагар и налепи от двигателя, възстановява мощността му, намалява вредните емисии, консумацията на масло и гориво.
Чрез използване на вода като суровина и чрез метода на електролизата в генератора на машината протича процес на разлагане на водата при което се генерират газовете водород и кислород /т.н оксихидроген HHO/. Смесеният газ охладен и филтриран се подава към двигателя, където заедно с горивото и въздуха изгаря в двигателя. 
Увеличената вътрешна концентрация  на кислорода в горивните камери подобрява горенето като в същото време каталитичните свойства на водорода позволяват постепенното изпаряване  на вътрешните наслоени въглеродни отлагания и тяхното изхвърляне през изпускателната система.
Машината Carbon Clean CC-16 работи изцяло на електричество след първоначалното зареждане с електролит.
Carbon Clean CC-16 премахва наслояванията от сажди, нагар и налепи, увеличава динамиката на автомобила, подобрява компресията на двигателя, възстановява мощността на двигателя, намалява консумацията на масло и гориво.

www.garagent.com/bg/диагностика-7/бордова-диагностика-78/водородно-почистване-на-двигателя-cc16-240

 

Споделете