X

Вход

A.P.A.C. s.r.l., Италия

Масларско оборудване

Продукти

1832.80 - Пневматична система за източване на отработено масло

1835 - Пневматична система за изсмукване на отработено масло

1839.80L - Апарат за източване и вакуумно изсмукване на масло с мензура

1759.3К60 – Инсталация за наливане на ново масло за стенен монтаж